Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Говори и обраќања

Сабота, 14 април 2018 година, Љубљана

Обраќање на претседателот Џафери на Конференцијата на Процесот за соработка на Југоисточна Европа

Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ) е формиран во 1996 година како регионален форум за земјите од Југоисточна Европа. Не треба да потсетувам дека во последната декада на дваесеттиот век, државите од Југоисточна Европа поминуваат во еден многу интензивен и длабок општествено-економски процес на транзиција. 

повеќе...

Понеделник, 2 април 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на Првата годишна конференција на Министерството за финансии по повод 26-годишнината од носењето на првиот Буџет на независна Република Македонија на тема „Управување со јавните финансии и економски раст - комплементарни или спротивставени?“

Пред дваесет и шест години, кога е донесен првиот буџет на Република Македонија, покажавме на домашната јавност, а пред сè на економските субјекти, но и на меѓународната јавност и меѓународните финансиски организации, дека како држава сме способни да го испланираме, да го донесеме, да го полниме и да го реализираме буџетот без кој не може да се замисли ниту една функција на државата.

повеќе...

Петок, 30 март 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на Четвртата годишна конференција на Асоцијацијата на балкански универзитети, на тема „Соработката помеѓу универзитетите и културната коегзистенција - премиса за одржлива платформа во целиот Балкански регион“ 

Денеска, имам чест да учествувам на Четвртата годишна конференција на Асоцијацијата на Балкански универзитети и да бидам пред овој ценет универзитетски аудиториум. Универзитетите се лулката на знаењето, лулка на иднината, тие се институциите каде се детерминира визијата за иднината и целосно се согласувам со темата на Конференцијата, односно „Соработката помеѓу универзитетите и културната коегзистенција - премиса за одржлива платформа на целиот Балкански регион“, затоа што навистина е суштинско универзитетите да соработуваат помеѓу себе, и ова е од уште поголемо значење доколку го земеме предвид целиот балкански контекст. 

повеќе...

Недела, 25 март 2018 година, Женева

Обраќање на претседателот Џафери на 138. Собрание на ИПУ, на генералната дебата на тема „Зацврстување на глобалниот режим за мигранти и бегалци“

Миграциите како појава не се нешто ново, тие се присутни можеби од самиот почеток на човековата цивилизација. Секако дека процесот на глобализацијата влијае овие текови на миграциите да бидат поинтензивни. Така, според податоците, денеска околу 258 милиони луѓе, односно 3,4 проценти од светската популација живеат надвор од државите во кои се родени. Причините за миграција се, исто така, одамна познати. Првата причина е социоекономската, односно потрагата по подобар живот. Вториот тип на миграција се од држави и региони зафатени со воени конфликти, со насилство и непочитување на военото и хуманото право, нефункционирање на правната држава или пак поголеми природни катастрофи, односно кога луѓето се изложени на опасности кои ги загрозуваат нивните животи. Во првиот случај зборуваме за економски мигранти, а во вториот случај зборуваме за бегалци, иако многу често овие две категории меѓу себе се тесно поврзани.

повеќе...

Недела, 11 март 2018 година

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЏАФЕРИ ПО ПОВОД 75 ГОДИНИ ОД ХОЛОКАУСТОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ - ДЕПОРТАЦИЈА НА 7.144 МАКЕДОНСКИ ЕВРЕИ ВО ЛОГОРОТ НА СМРТТА ТРЕБЛИНКА 

Еден од најмрачните периоди во минатиот век, а јас би рекол и воопшто во човековата цивилизација, е холокаустот, кога во нацистичките логори на смртта беа на најбрутален начин ликвидирани над шест милиони мажи, жени, деца и старци, и тоа само затоа што беа Евреи. 

повеќе...

Среда, 7 март 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на одбележувањето на 15- годишнината од формирањето на Клубот на пратенички - Зголемување на политичкото учество на жените

На денешен ден пред 15 години, во очи на Меѓународниот ден на жената 8 Март, во рамките на Собранието на Република Македонија се формираше Клубот на пратенички како неформална група, составена од сите пратенички, независно од тоа на која пратеничка група и припаѓаат. А, да не заборавиме дека ние сè уште живееме во таканаречен „машки свет“, а во  општеството на Македонија, за жал, сè уште се присутни многу предрасуди и стереотипи кога станува збор за родовата рамноправност и местото и улогата на жената во општеството. 

повеќе...

Петок, 2 март 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на Втората средба на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и претставниците на органите и институциите кои испраќаат годишни извештаи до Собранието 

Можеби ќе звучи невообичаено што на самиот почеток на денешната седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, пред сите нас ќе го поставам прашањето или, ако сакате, дилемата - дали Собранието на Република Македонија се движи во правец кој обезбедува целосно остварување на принципите на современиот парламентаризам и парламентарна демократија?

повеќе...

Четврток, 1 март 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на Првата работна сесија на Работната група - III од Националната конвенција за Европска Унија во Република Македонија

Уште на почетокот на мојот мандат, јасно ја искажав мојата намера за менување на претставата на јавноста во однос на законодавниот дом, и ете, денеска, овој настан е вистински доказ за таа моја интенција.

повеќе...

Понеделник, 26 февруари 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на 13. Конференција на КОСАП

На самиот почеток, како претседател на Собранието на Република Македонија, сакам да гo изразам моето задоволство што денеска сме домаќини на 13. Конференција на Комисиите за европски интеграции на државите опфатени со процесот на стабилизација и асоцијација од Југоисточна Европа – КОСАП, Конференција на која ќе се расправа и за европската перспектива на Западен Балкан. 

повеќе...

Понеделник, 26 февруари 2018 година

Обраќање на претседателот Џафери на Меѓупарламентарната конференција на тема „Моќта на касата: Буџетски овластувања и процедури на Европскиот парламент“

Ми претставува особена задоволство што денес во својство на претседател на Собранието на Република Македонија имам можност да го поздравам овој почитуван пленум и да ви посакам добредојде во нашиот законодавен дом. 

повеќе...

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6
  •