Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Буџетски совет на Собранието на Република Македонија

Претседател: ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
Заменик - претседател: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
Членови: 1. ЈОВАН МИТРЕСКИ
2. СОЊА МИРАКОВСКА
3. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
4. ЕЈУП АЉИМИ
5. AГИМ ШАЌИРИ
6. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ
7. 
8. 
9.