Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор - Кабинет на претседателот на Собранието на Република Македонија


Раководител на Сектор - Кабинет на претседателот на Собранието 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО

Горана Поп Георгиева - Помлад соработник за тековни активности
G.Popgeorgieva@sobranie.mk
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕДНИЦИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Нада Кочовска- Помлад соработник за соработка со другите државни органи
кат I, соба бр. 107
телефон: 3 11 22 55 локал 108 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

Вјолца Бајрами - Помлад соработник за меѓуетнички односи
v.bajrami@sobranie.mk
кат I, соба бр. 102
телефон: 3 11 24 05 локал 353