Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Јавна расправа на тема: Родови политики во Европската унија

Клубот на пратенички, на 24 февруари 2010 година, организираше јавна расправа на тема: Родови политики во Европската унија.семинар во Туркменистан

9-11 декември 2009 година, семинар во ТуркменистанЛешок 30 март 2008

Заедничко дружење на пратеничките и претставници на меѓународни организации во Република Македонија во насока на НАТО и ЕУ интеграциите, Лешок, 30 март 2008годинаЛешок 30 март 2008

Заедничко дружење на пратеничките, министри во Владата на РМ и претставници на меѓународни организации во Република Македонија во насока на НАТО и ЕУ интеграциите, Лешок, 30 март 2008годинаРаботилница на Клубот на пратенички и Националниот демократски институтРаботилница на Клубот на пратенички и Националниот демократски институт на тема “Анализирање на законодавството од родов аспект”Јубилеј

Јубилеј - 5 години Клуб на пратенички, 7 март 2008ЈубилејОсновачки состанок

Основачки состанок на Клубот на пратенички 7 март 2003 годинаЗаконот за семејно насилство

Јавна расправа по предлог Законот за семејно насилствоЛешок 30 март 2008

Заедничко дружење на пратеничките и претставници на меѓународни организации во Република Македонија во насока на НАТО и ЕУ интеграциите, Лешок, 30 март 2008годинаПрва сесија на Клубот