Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


 

 

Марјанчо Николов

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 18.10.1971 година во Велес. Македонец. Дипломирал на Економскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

  • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, потпретседател
  • Комисија за финансирање и буџет, претседател
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


Е-пошта: m.nikolov@sobranie.mk