Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Претходни заменици на генералниот секретар


Генци Мухареми

Весна Стоименовска

Сандре Нонкуловски

Афет Мамути