Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


DOKUMENTET

5.3.2008
Rregullore për organizimin dhe fushëveprimin e punës së Klubit të deputeteve
dokument

5.3.2008
Programi për punën e Klubit të deputeteve për vitin 2008

5.3.2008
RAPORTI KATËRVJEÇAR për punën e klubit femëror të deputeteve
dokument

5.3.2008
RAPORT PËR PUNËN  E KLUBIT TË GRAVE - DEPUTETE dhjetor 2006 -dhjetor 2007
dokument