Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

E mërkurë, 28 qershor 2017

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Konferencën kushtuar përforcimit dhe rolit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

Më paraqet nder dhe kënaqësi e veçantë ta hap konferencën e sotme që i kushtohet përforcimit dhe rolit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Kuvendi është njëri ndër institucionet kryesore për kthimin e Republikës së Maqedonisë në rrjedhat demokratike dhe integrimet euroatlantike, dhe për këtë arsye jam i bindur se temat e propozuara për diskutime sot do të rezultojnë me debat konstruktiv.

më shumë...

E mërkurë, 21 qershor 2017

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Tryezën e Rrumbullakët me temë: „Kuvendi dhe organizatat civile“

Më paraqet kënaqësi të veçantë që sot jam i pranishëm në Tryezën e Rrumbullakët me temë: „Kuvendi dhe organizatat civile“.

Si i pari në mesin e të barabartëve, premtova se do të angazhohem për transparencë më të madhe të Kuvendit dhe prezencë të qytetarëve në aktivitetet e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Bashkë me deputetët do të angazhohemi për dhomë ligjvënëse inkluzive, të hapur dhe të përgjegjshme, pasi informatat parlamentare u takojnë të gjithë qytetarëve. Plani i ri strategjik do të sigurojë edhe zbatim praktik të angazhimit tonë.

më shumë...

E mërkurë, 21 qershor 2017

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi me rastin e mbrojtjes së Rajonit të Ohrit 

Më paraqet kënaqësi të veçantë që sot në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë mbahet një eveniment që ka të bëjë me nismën e sektorit civil për mbrojtjen e Rajonit të Ohrit si rajon i vetëm në Republikën e Maqedonisë i mbrojtur nga UNESKO-ja.

më shumë...

E hënë, 19 qershor 2017, Riga          

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Forumin Parlamentar të Sigurisë

Për mua është kënaqësi e madhe të marr pjesë në këtë Forum Parlamentar të Sigurisë, Forum me renome dhe lartë i respektuar, i cili në vazhdimësi mbahet pothuajse një dekadë me iniciativë të përbashkët dhe sinergji të kongresit amerikan dhe parlamenteve nacionale të më shumë se 30 shteteve. 

më shumë...

E enjte, 11 maj 2017

Kryetari i Kuvendit, z. Talat Xhaferi mori pjesë në konferencë me temë: Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të përgjegjshëm dhe transparent 

Në fillim dua ta shpreh kënaqësinë time të madhe që fjalimi im I parë është para përfaqësuesve të sektorit joqeveritar, ndërkaq kënaqësia më e madhe janë temat për të cilat  do të debatoni, ndërkaq bëhet fjalë për rolin dhe funksionimin e Kuvendit si organ më i lartë i cili njëherit i miraton edhe ligjet. Në ato korniza do të debatohet për transparencën dhe përgjegjësinë e Kuvendit, punën e komisioneve dhe mekanizmave për pjesëmarrje të palëve të interesuara.

më shumë...

E premte, 30 shtator 2016

Fjalimi i kryetarit Veljanoski në hapjen e sesionit të vjeshtës në asamblenë parlamentare të OSBE

Kam kënaqësi të madhe sot t'ju dëshiroj mirëseardhje në Shkup, kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë. Kanë kaluar njëzetepesë vite që kur është miratuar vendimi për formimin e OSBE-së, e deri në sesionin e sotëm të vjeshtës të Asamblesë parlamentare të OSBE-së.  Periudhë në të cilën Asambleja e OSBE-së me punën dhe angazhimin e saj u tregua si një prej shtyllave kryesore dhe si instrument i rëndësishëm në realizimin e parimeve themelore mbi të cilat është formuar OSBE-ja. Në këto 25 vite Asambleja parlamentare e vërtetoi rëndësinë e diplomacisë parlamentare në ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit ndërmjet 57 shteteve anëtare. 

më shumë...

E mërkurë, 28 shtator 2016

Fjalimi e Kryetarit Veljanoski me rastin e shënimit të Ditës ndërkombëtare të të drejtës së qasjes në Informatat me karakter publik dhe 10 vjetorit të ekzistimit të Komisionit 

Në fillim dëshiroj t'jua uroj jubileun, përkatësisht dhjetë vjetorin e formimit të Komisionit për Mbrojtje të të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter Publik, e njëkohësisht të gjithë bashkërisht ta shënojmë edhe Ditën ndërkombëtare të qasjes në informata me karakter publik.

më shumë...

E premte, 16 shtator 2016, Strasburg 

Fjalimi i kryetarit Veljanoski në Konferencën Evropiane të Kryetarëve të Parlamenteve me temë: "Parlamentet nacionale dhe Këshilli i Evropës: Promovimi i përbashkët i demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të së drejtës"

Prej themelimit të tij më 5 maj 1949, Këshilli i Evropës, duke i përmbushur dispozitat e tij të statutit, vepron në vendosjen, realizimin, mbrojtjen dhe zhvillimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, përforcimin e demokracisë dhe krijimin e standardeve të përbashkëta juridike.

më shumë...

E mërkurë, 7 shtator 2016 

Fjalimi i kryetarit Veljanoski në pranimin solemn tradicional me rastin e 8 Shtatorit - Ditës së Pavarësisë së Republikës së Maqedonisë 

Në parambrëmjen e 25-vjetorit të referendumit historik për pavarësinë e Republikës së Maqedonisë, dua të shpreh falënderim të madh për qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët me një konsensuale "PO" e realizuan ëndrrën shekullore të shumë gjeneratave për mëvetësinë dhe pavarësinë e Republikës së Maqedonisë. 

më shumë...

E mërkurë, 31 gusht 2016, Varshavë 

Komentimi i kryetarit Veljanoski me temë: "Kontributi i parlamenteve nacionale në bashkëpunimin multilateral në Evropën Lindore dhe Qendrore"

"Fakti se sot jemi këtu dhe debatojmë në më tepër tema flet për rolin, rëndësinë dhe përgjegjësinë e parlamenteve nacionale në zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale, por gjithnjë e më tepër të marrëdhënieve multilaterale, si në nivelin e bashkëpunimit rajonal, ashtu edhe në nivelin e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Sot të gjitha organizatat dhe asociacionet e rëndësishme ndërkombëtare në strukturën e tyre përfshijnë edhe asamble parlamentare si segment të rëndësishëm institucional në punën e tyre.

më shumë...

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6
  •