Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


DEBAT PUBLIK ME TEMË: POLITIKAT GJINORE NË UNIONIN EVROPIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubi i deputetëve më 24 shkurt 2010, organizoi debat publik me temë: Politikat gjinore në Unionin Evropian.

 

 


LESHKË, 30 mars 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoqërim i përbashkët i deputeteve dhe përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të integrimeve në NATO dhe BE, Leshkë, 30 mars 2008.

 


LESHKË, 30 mars 2008

Shoqërim i përbashkët i deputeteve, ministrave në Qeverinë e RM-së dhe përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të integrimeve në NATO dhe BE, Leshkë, 30 mars 2008.

 

 


JUBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubile -  5 vite Klubi i deputeteve, 7 mars 2008.

 

 


JUBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubile - 5 vite Klubi i deputeteve, 7 mars 2008.

 

 


TAKIM THEMELUES

Mbledhje themeluese e Klubit të deputeteve, 7 mars 2003

 

 


LIGJI PËR DHUNËN FAMILJARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat publik për Propozim-ligjin për dhunën familjare

 


PUNËTORI NË KLUBIN E DEPUTETEVE DHE INSTITUTIN KOMBËTAR DEMOKRAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punëtori në Klubin e deputeteve dhe Institutin Kombëtar Demokratik në temë "Analizimi i legjislacionit nga aspekti gjinor".

 

 


SESIONI I PARË I KLUBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesioni i parë i Klubit në mandatin parlamentar 2006-2010

 


LESHKË, 30 mars 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoqërim i përbashkët i deputeteve dhe përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të integrimeve në NATO dhe në BE, Leshkë, 30 mars 2008