Активности на Парламентарен институт

Среда, 21 јуни 2017 

ТРКАЛЕЗНА МАСА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија на 21 јуни 2017 година беше домаќин на 25 граѓански организации кои со свои претставници учествуваа на тркалезната маса Собранието и граѓанските организации (вклученост, соработка и отворена законодавна власт).

повеќе...

Петок, 16 јуни 2017 година 

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИСТРАЖУВАЧКИ СЛУЖБИ

На 16 јуни 2017 година во Едукативниот центар на Парламентарниот институт се одржа третата Регионална конференција на парламентарните истражувачки центри со работен наслов Буџетска транспарентност и отчетност и улогата на парламентите.

повеќе...

8-9 мај 2017

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД СЛУЖБАТА НА ПАРЛАМЕНТОТ НА ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ 

Во периодот од 8-9 мај во просториите на Едукативниот центар на Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија во посета беше делегација од Швајцарскиот Национален Совет составена од пет претставници од парламентарната служба.

повеќе...

Април 2017 година

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА: ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ ЗА ИНФОРМИРАНИ И ВКЛУЧЕНИ ГРАЃАНИ

Во функција на размена на искуства и зајакнување на меѓународната соработка, во април 2017 година, вработени во Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија, остварија работна посета на Парламентот на Црна Гора.

повеќе...

3-5 април 2017 година

ОБУКА ЗА РАКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Во функција на зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, во периодот од 3-5 април 2017 година во Едукативниот центар на Парламентарниот институт беше одржана обука на тема „Управување со човечки ресурси“.

повеќе...

Петок, 21 април 2017 година

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ученици од пет основни училишта од Македонски Брод, Демир Капија, Пробиштип, Нов Дојран и Скопје, придружувани од нивните наставници, учествуваа на еднодневен едукативен семинар со работен наслов "Демократијата и Собранието". Семинарот се одржа на 21 април, во Едукативниот центар на Парламентарниот институт.

повеќе...

Април 2017 година

ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА НА ДОКУМЕНТИ ОД ЗАКОНОДАВНАТА АРХИВА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија, започна со создавање на единствена електронска база на документи и податоци од работата на законодавниот дом.

Целта е да се обезбеди лесно достапен и електронски пребарлив систем на документите од законодавната архива, односно ќе се овозможи на секој корисник на системот, за кратко време и по различни критериуми да дојде до конкретниот документ, и истиот да може да го гледа во изворна форма.

повеќе...

Април 2017 година

ОТВОРЕН ДЕН ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секој последен петок во месецот Собранието на Република Македонија организира Отворен ден за посета на граѓаните.

Поради зголемен интерес, во првиот квартал од годинава, се одржаа четири Отворени денови за организирана посета во Собранието, каде присуствуваа 1293 посетители.

повеќе...

Февруари и март 2017

ЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАРИ НА ТЕМА ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНО И ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во текот на февруари и март во Едукативниот центар на Парламентарниот институт, се одржаа два еднодневни едукативни семинари со работен наслов "Демократијата и Собранието" наменети за ученици од основни и од средни училишта на Република Македонија.

повеќе...

23-24 март 2017

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ПАРЛАМЕНТОТ НА ВЕНЕЦУЕЛА ВО СТУДИСКА ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ 

Во периодот од 23-24 март во просториите на Едукативниот центар на Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија во посета беше делегација од Националниот Парламент на Венецуела составена од тројца пратеници и претставници од истражувачките сектори. 

повеќе...