Активности на Парламентарен институт

20 јануари 2017 година

ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО

Во функција на зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, во текот на 2016 година, Парламентарниот институт во соработка со училиште за странски јазици, организира и спроведе курсеви за изучување на јазици (германски, албански и француски јазик). 

повеќе...

Декември 2016 година

ОБУКА НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ

Во организација на Канцеларијата на Националниот демократски институт, Скопје, во декември беше одржана тридневна работилница на тема Финансиско управување во просториите на Парламентарниот институт. Ана Ковачикова од службата на Националниот совет на Словачката Република пренесе искуства во однос на финансиското планирање, предлагање и преговарање на буџетот на словачкиот Национален совет, а беа разменети и искуства за подготвка на економски и буџетски анализи.

повеќе...

Ноември 2016 година

ПРОФЕСИОНАЛНО И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ПРЕКУ РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА

Во функција на зајакнување на административните капацитети и меѓународната соработка, во ноември 2016 година вработени од Секторот за едукација и комуникација, истражувачка библиотека и законодавна архива при Парламентарниот институт реализира студиска посета во Федералното Собрание на Швајцарската конфедерација.

повеќе...

19 октомври 2016 година

ВОВЕДНА СЕСИЈА ЗА ИДНИТЕ ВОЛОНТЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ИНСТИТУТ

На работилницата присуствуваа службениците од Законодавно-правниот сектор, од Секторот  работни тела, од Парламентарниот институт и претставници од НДИ Македонија. Таа се одржа на 19 и 20 октомври 2016 година во просториите на Едукативниот центар на Парламентарниот институт.

повеќе...

Октомври, 2016 година

РАБОТИЛНИЦА ЗА АСИСТЕНТИТЕ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ 

Во октомври 2016 година во Струмица се одржа дводневна работилница на тема „Номотехника, ресурси за работа и меѓународни искуства“, на која присуствуваа надворешните соработници на пратеничките групи на ВМРО ДПМНЕ, СДСМ и ДПА заедно со државни службеници од Службата на Собранието, НДИ и еден стипендист.

повеќе...

Петок, 23 септември 2016 година

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО“ ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 23 септември 2016 г., во Едукативниот центар на Парламентарниот институт, се одржа еднодневен едукативен семинар на тема „Демократијата и Собранието“, каде учествуваа ученици од средните училишта од Велес, Штип, Куманово, Струмица и Скопје.

повеќе...

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ИСТРАЖУВАЊА И БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ“

Во организација на HDP (House Democracy Partnership) и IFLA (International Federation of Library Associations), преку заедничка програма, во текот на август 2016 во Конгресот во Вашингтон, се одржа Конференција на тема „Истражувања и библиотечни услуги во парламентите“, каде активно учество зеде раководниот тим на Парламентарниот институт.

повеќе...

ВТОРА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЕФЕКТИТЕ НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА“

Собранието на Република Македонија беше домаќин на Втората регионална конференција организирана од Парламентарниот институт, на која учествуваа претставници од парламентарните служби за истражување и информирање од Албанија, Косово, Црна Гора, Словенија и Македонија. Исто така, учество на конференцијата земаа претставници од владини и невладини организации, како СДЦ, НДИ, ИОМ и ОБСЕ.

повеќе...