Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

 

Претседател: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
Членови: 1. АГИМ МУРТЕЗАНОВ
2. ПАНЧЕ ИВАНОВ
3. ЈОВАН МИТРЕСКИ
4. АМДИ БАЈРАМ
5. БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
6. БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
7. НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ