Контакти

ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Претседател на Собранието

Е-пошта: pretsedatel@sobranie.mk

директен тел. 3113-268, 3112-255, локал 353

Контакт лице: Џелибе Прешева 
тел. 02/3182-224, локал, 224
 
        
Потпретседатели на Собранието:
  

Е-пошта: g.misovski@sobranie.mk

Е-пошта: f.tasevska-remenski@sobranie.mk

Контакт лица:
• Наташа Методијева, посебен советник за економско и правно-политички прашања 
кат 1, соба број 144, тел. 3 182 185
• Александар Давидовски, самостоен референт за поддршка на работата на пратеничките групи
кат 1, соба број 144, тел. 3 182 121

Е-пошта: v.memedi@sobranie.mk