Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

SEKTORI - KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Sanja Ugrinovska-Spasenovska - Udhëheqëse sektori - Kabineti i Kryetarit të Kuvendit - Shefe kabineti
s.ugrinovska@sobranie.mk
kati I, dhoma nr. 104
telefoni: 3 11 22 55 lokali 268


SEKSIONI PËR AKTIVITETE RRJEDHËSE TË KRYETARIT TË KUVENDIT

Svetllana Naumovska - Bashkëpunëtore për aktivitete rrjedhëse
Kati I-rë, zyra nr.  106
telefoni: 3 11 22 55, lokali:149

Emanuela Sarafilloska - Bashkëpunëtore për aktivitete rrjedhëse
e.sarafiloska@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr.  102
telefoni: 3 11 32 68
            3 11 22 55, lokali: 353


SEKSIONI PËR SEANCA, MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN DHE BASHKËPUNIM ME ORGANE TË TJERA SHTETËRORE

Ivan Cvetanovski – Bashkëpunëtor për mbështetje të aktiviteteve të Kryetarit të Kuvendit
Kati i I-rë, zyra nr.  110
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 108

Nada Koçovska - Bashkëpunëtore e re për bashkëpunim me organe tjera shtetërore
kati I, dhoma nr. 110
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 108

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE ANALITIKE-PROFESIONALE

Elena Docevska-Bozinovska – Udhëheqëse e Seksionit për çështje analitike-profesionale
e.docevska@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr.  102
telefoni: 3 11 32 68
              3 11 22 55, lokali: 353

Vjollca Bajrami – Bashkëpunëtore e re për marrëdhënie ndëretnike   
Kati i I, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149