Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Странка на Југословените во Македонија

1991-1994

 


Келешов Ристо


 

 

 

 

 

 

Роден е 1950 година во Кичево. Македонец. Завршил Медицински факултет, специјализирал гинекологија и акушерство. Вработен во Медицинскиот центар во Кумааново. Живее во Куманово.

 


Стаменов Ристо

 

 

 

 

 

 

 

Роден е 1937 годдина  во с. Иловица, Струмица. Македонец. Завршил Економски факултет. Помошник на директорот на Трговското претпријатие “НА-МА” во Куманово. Живее во Куманово.