Pratenichki sostav
 
Вељаноски-говор Стразбур
Обраќање на претседателот Вељаноски на Европската конференција на претседатели на парламенти во Стразбур, на тема: „Националните парламенти и Советот на Европа: Заедничко промовирање на демократијата, човековите права и владеење на правото“, 16 септември 2016 година