Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

ZËVENDËS-SEKRETARËT E PËRGJITHSHËM TË KUVENDIT

Vjekosllav Angjellovski
E-mail: v.angelovski@sobranie.mk
kati I, dhoma nr. 158
tel. direkt: 3 11 22 55, lokalI 278


Nexhbedin Ibraimi


Miki Milkovski
E-mail: m.milkovski@sobranie.mk
kati II, dhoma nr. 284
tel. direkt: 02 3 182 246


Marijana Kacarska
E-mail: m.kacarska@sobranie.mk
kati I, dhoma nr. 138
tel. direkt: 02 3 182 243


Arkivi