Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

ZËVENDËS-SEKRETARËT E PËRGJITHSHËM TË KUVENDIT

Vjekosllav Angjellovski
v.angelovski@sobranie.mk
kati I, dhoma nr. 158
tel. direkt: 3 11 22 55, lokalI 278


Nexhbedin Ibraimi


Miki Milkovski


Marijana Kacarska


Arkivi