Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


GRUPI I DEPUTETËVE I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË POLONISË

Kryetar: ROZA TOPUZOVA KAREVSKA

Anëtarë: ALEKSANDAR NIKOLLOSKI 
                SILLVANA BONEVA 
                LILJANA POPOVSKA
                ELMAZE SELMANI
                TAHIR HANI
                BLLAGORODNA CVETKOVSKA

 
a

Na ndiqni në: