Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина 


Претседател: НЕЗИРИ САФЕТ   
 
          Членови: ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                            ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                            МИСОВСКИ ГОРАН  
                            РАМАДАНИ АГИМ 
                            РИЛКОСКИ НИКОЛА  
                            ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ