СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

Претседател: РЕЈХАН ДУРМИШИ

          Членови: ДРАГАН ЦУКЛЕВ 
                            ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                            РОМЕО ТРЕНОВ
                            СУЗАНА САЛИУ
                            МИЛЕ АНДОНОВ
                            ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ