СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина

Претседател: ОЛИВЕР СПАСОВСКИ

          Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                            ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                            ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                            РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                            САМКА ИБРАИМОСКИ
                            БОРЧЕ СТАВРОВ