Megjunarodna sorabotka
 
Меѓународна соработка


 


Вторник, 12 февруари 2013 година

Осми состанок на Работната група за парламентарната димензија на ПСЈИЕ

Во рамките на македонското претседателство со Процесот на соработка во Југоисточна Европа, се одржа Осмиот состанок на Работната група за парламентарната димензија на ПСЈИЕ


 


Осми состанок на Работната група за парламентарната димензија на ПСЈИЕ, 11-12 февруари 2013 година  повеќе

 
Предлог-програма за 8. состанок на Работната група за Парламентарната димензија на ПСЈИЕ, 11-12 февруари 2013, Скопје