Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


E martë, 25 qershor 2013

MBLEDHJA E PESËMBËDHJETË E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli Nacional për Eurointegrime më 24 qershor 2013 mbajti mbledhje në të cilën u shqyrtua Informata për aktivitetet e realizuara nga Programi Nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian - revizioni 2013, për periudhën nga 01.01.2013 - 31.03.2013. E martë, 27 nëntor 2012

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Këshilli Nacional për Eurointegrime dhe Komisioni për Çështje Evropiane i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 26 nëntor 2012 e mbajti Mbledhjen e tetë të përbashkët kushtuar Informatës për statusin e realizimit të Instrumentit për ndihmë paraaderuese të BE-së (IPA) për Republikën e Maqedonisë, të dorëzuar nga Sekretariati për çështje evropiane.Të hënën, 7 maj 2012

DIALOGU ADERUES NË NIVEL TË LARTË ËSHTË MUNDËSI E MADHE PËR REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Komisioni për Çështje Evropiane, Këshilli Nacional për Eurointegrime, Komisioni për Politikë të Jashtme dhe Komiteti i Përzier Parlamentar RM-BE në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot realizoi takim me z. Shtefan File, komisar për zgjerim dhe politikë fqinje evropiane të Komisionit Evropian.