Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

E martë, 29 tetor 2013

MBLEDHJA E SHTATËMBËDHJETË E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli Nacional për Eurointegrime më 28 tetor 2013 e mbajti Mbledhjen e shtatëmbëdhjetë kushtuar Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2013.

më shumë...

E martë, 23 korrik 2013

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Këshilli Nacional për Eurointegrime dhe Komisioni për Çështje Evropiane të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, sot, mbajtën mbledhje të përbashkët në të cilën u prezantua programi dhe prioritetet për punën e kryesimit të Lituanisë me Këshillin e Bashkimit Evropian për periudhën korrik-dhjetor 2013, nga ana e ambasadorit të Republikës së Lituanisë i ngarkuar për Republikën e Maqedonisë me seli në Budapest, SH.T. z.Renatas Jushka. 

më shumë...

E martë, 16 tetor 2012

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Këshilli Nacional për Eurointegrime dhe Komisioni për Çështje Evropiane të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, sot mbajtën mbledhjen e shtatë të përbashkët, dedikuar Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2012. 

më shumë...

E hënë, 17 shtator 2012

Procesi i suksesshëm i dialogut aderues të nivelit të lartë

Në kuadër të mbledhjes së 11-të të Këshillit Nacional për Eurointegrime, në të cilën mori pjesë edhe Komisioni për Çështje Evropiane, Komisioni për Politikë të Jashtme dhe Komiteti i Përzier Parlamentar RM-BE, fjalim mbajti z.Shtefan File, komisar për zgjerim dhe politikë fqinjësore evropiane të Komisionit Evropian.

më shumë...

E marte, 31 korrik 2012

MBLEDHJE E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Këshilli nacional për eurointegrime dhe Komisioni për çështje evropiane i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, sot e mbajtën mbledhjen e gjashtë të përbashkët përkushtuar Raportit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Komisionin evropian për statusin e realizimit të aktiviteteve nga Udhërrëfyesi për realizimin e qëllimeve prioritare të miratuar në Dialogun aderues të nivelit të lartë

më shumë...

E martë, 12 qershor 2012

MBLEDHJA E NËNTË E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli Nacional për Eurointegrime sot e mbajti Mbledhjen e nëntë në të cilën u shqyrtua Programi ekonomik paraaderues për periudhën e vitit 2012-2014. Programi ekonomik paraaderues 2012-2014 (PEP 2012-2014) u prezantua nga ana e përfaqësueses së Ministrisë së Financave, znj.Anita Popovska, koordinatore për PEP 2012-2014. Në arsyetimin hyrës, u theksua se përgatitja e programit është obligim të cilin Republika e Maqedonisë e ka ndërmarrë nga vitit 2005, kur iu nda statusi i vendit-kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian

më shumë...

E enjte, 3 maj 2012

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Këshilli Nacional për Eurointegrime dhe Komisioni për Çështje Evropiane i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, sot mbajtën mbledhjen e përbashkët me pikë të vetme në rendin e ditës, dedikuar Informatës për realizimin e aktiviteteve të Programit nacional për miratimin e të drejtës së BE-së të Bashkimit Evropian - revizion 2012. Informata e përfshin periudhën prej 1.1.2012 - 31.3.2012 e përpiluar nga Sekretariati për Çështje Evropiane të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

më shumë...

E mërkurë, 14 mars 2012

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE DHE KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Komisioni për Çështje Evropiane i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Këshilli Nacional për Eurointegrime, sot mbajtën mbledhje të përbashkët me pikën e vetme të rendit të ditës, kushtuar Informatës për aktivitetet e realizuara të Programit nacional për miratimin e së drejtës së Unionit Evropian - revizioni 2011, për periudhën 1.10.2011-31.12.2011.

më shumë...

E mërkurë, 8 shkurt 2012

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Këshilli Nacional për Eurointegrime dhe Komisioni për Çështje Evropiane, sot e mbajti mbledhjen e tretë e përbashkët, në të cilën u shqyrtua Programi nacional për miratimin e Bashkimit Evropian, revizioni 2012.

më shumë...

E hënë, 27 dhjetor 2011

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE DHE KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Komisioni për Çështje Evropiane dhe Këshilli Nacional për Eurointegrime në Kuvendit e Republikës së Maqedonisë mbajtën mbledhje të përbashkët, në të cilën u diskutua për të tre informatat tremujore lidhur me aktivitetet e realizuara nga Programi Nacional për miratimin e së drejtës së Bashkimit Evropian - Revizioni 2011, për periudhën janar-shtator 2011, të përpiluara nga Sekretariati për Çështje Evropiane të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

më shumë...

E hëne, 27 tetor 2011

MBLEDHJA E KATËRT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli nacional për eurointegrime, sot e mbajti Mbledhjen e tij të katërt, në të cilën shqyrtoi Propozim-konkluzionet të Këshillit nacional për eurointegrime për Raportin e Komisionit Evropian për Progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2011.

më shumë...

E martë, 25 tetor 2011

MBLEDHJA E TRETË E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Këshilli Nacional për Eurointegrime, në Mbledhjen e tretë, diskutoi për Raportin e Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2011. Në mbledhjen e Këshillit ishin të pranishëm: z. Sandor Matjush nga Ambasada e Republikës së Hungarisë në Republikën e Maqedonisë, znj. Marta Przenioslo, zëvendësshef i misionit, Ambasada e Republikës së Polonisë në Republikën e Maqedonisë dhe znj. Marina Kurte, këshilltare për integrime evropiane dhe çështje juridike në Delegacionin e BE-së në Republikën e Maqedonisë.

më shumë...

E enjte, 29 shtator 2011

MBLEDHJA E PËRBASHKËT E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Në mbledhjen e Këshillit ishin të pranishëm: z. Atilla Pinter, këshilltar dhe zëvendësshef i misionit të ambasadës së Republikës së Hungarisë në Republikën e Maqedonisë, z-nja. Marine Kurte, këshilltare për integrime evropiane dhe çështje juridike në Delegacionin e BE-së në Republikën e Maqedonisë dhe z. Andrej Kalinovski, këshilltar në ambasadën e Republikës së Polonisë në Republikën e Maqedonisë. 

më shumë...

E hënë , 7 shtator 2011

MBLEDHJA E PARË E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Në mbledhjen e parë të Këshillit Nacional për Eurointegrime  fjalim të saj pati Znj. Teuta Arifi, zëvendëskryetare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e angazhuar për çështje evropiane.

më shumë...