Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот)


Делегацијата во Парламентарното собрание  на Медитеранот се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици членови.

 

   Шеф на Делегацијата: Крсто Мукоски
     Членови: Даниела Рангелова
Енес Ибрахим
Заменици на членовите: Џеват Адеми
Јамин Синани
Мерал Узеири-Ферати