Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)


Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, двајца членови и тројца заменик-членови.

   Шеф на Делегацијата: Јулијана Силјановска
     Членови: Андон Чибишев
Мирван Џемаили
Заменици на членовите: Сашо Василески
Лилјана Затуроска
Газменд Алији

 


Активности - 10 декември 2015 година, Скопје

Активности - 20 мај 2015 година, Скопје