Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ПС ОБСЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата на безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и тројца заменици членови.

  Шеф на Делегацијата: Рената Дескоска
    Членови: Владимир Ѓорчев
Беким Фазлиу
Заменици на членовите: Димитар Стевананџија
Софија Куновска
Џеват Адеми