Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Клубот на пратенички и Канцеларијата на UN Women - Тело на Обединетите нации за родова рамноправност и зајакнување на жените од Скопје, одржаа работна средба со австрискиот експерт за родово одговорно буџетирање, д-р Елизабет Клатцер, 23 март 2012 година