Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Средба на Клубот на пратенички со претседателот на Собранието на Република Албанија, г-ѓа Јозефина Чоба Топали, 4 април 2012 година



Клубот на пратенички и Канцеларијата на UN Women - Тело на Обединетите нации за родова рамноправност и зајакнување на жените од Скопје, одржаа работна средба со австрискиот експерт за родово одговорно буџетирање, д-р Елизабет Клатцер, 23 март 2012 година



Дебата на тема: „Влијанието на климатските промени врз здравјето, и интерсекторската поврзаност при спроведување на мерките за адаптација и ублажување кон климатските промени”, во организација на Клубот на пратенички, а во соработка со Светската здравствена организација и Министерството за здравство, 20 март 2012


Архива