Контакти

КОНТАКТ ЛИЦА

 

Контакт лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост

  • Елена Давчева - советник во Комисија за култура 
    телефон: 02/3 11 22 55, локал 195; 
    е-пошта: e.davceva@sobranie.mk