Активности на Парламентарен институт

ОТВОРЕН ДЕН ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Секој последен петок во месецот Собранието на Република Македонија организира Отворен ден за посета на граѓаните.

  • Граѓаните кои се заинтересирани за посета на Собранието, потребно е, најдоцна пет работни дена пред посетата, да се пријават на 
    тел. 02 3 182 227 или на e-mail: s.stamenkovska@sobranie.mk