Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

 

претседател:  САШКО КОСТОВ
членови: 1. СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА
2. ГОРАН МИЛЕВСКИ 
3. РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
4. ВАНКОВЕР МАНЧЕВ
5. СЛАЃАНА МИТОВСКА
6. ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
7. ТЕУТА БИЉАЛИ