Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

 

Е-пошта: kep@sobranie.mk           

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици. 

  Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување;
  • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската Унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош;
  • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Северна Македонија со законодавството на Европската Унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Северна Македонија во членство во Европската унија;
  • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Северна Македонија во членство во Европската Унија и во врска со нив дава мислења и препораки;
  • анализирање на последиците од пристапување на Република Северна Македонија во членство во Европската Унија и подготвува извештаи во врска со истите;
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската Унија;
  • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција;
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и            
  • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Северна Македонија во членство во Европската Унија.               

 

претседател: Арбер Адеми
заменик на претседателот: Арта Билали-Зендели
членови: 1) Моника Зајкова
2) Зеќир Рамчиловиќ
3) Снежана Калеска-Ванчева
4) Фаница Николоска
5) Костадин Костадинов
6) Лолита Ристова
7) Жаклина Пешевска
8) Даниела Христова
9) Марија Петрушевска
10) Тимчо Муцунски
11) Антонијо Милошоски
12) Никола Мицевски
13) Мерита Колчи-Коџаџику
14) Халил Снопче
заменици на членовите: 1) Илија Николовски
2) Лидија Тасевска
3) Мартин Костовски
4) Бисера Костадиновска-Стојчевска
5) Бети Рабаџиевска-Наумовска
6) Славјанка Петровска
7) Љупчо Димовски
8) Мирче Аџиоски
9) Гордана Сиљановска-Давкова
10) Дафина Стојаноска
11) Александар Николоски
12) Олга Лозановска
13) Вјолца Адеми
14) Абдула Салиу
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.