За Собранието

Сала на Влада на Република Македонија

 

НАМЕНА: Во време на одржување на седниците на Собранието, салата ја користи Владата на Република Македонија за нејзини потреби. Во другите денови салата е повеќенаменска и се користи за протоколарни разговори, потпишување изјави, седници на комисиите - работни тела на Собранието, работни состаноци и друго.

ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ: Салата ентериерно е уредена во исто време со Парламентарната сала во 1999 година. Опремена е со конференциски систем и систем за аудиоснимање.

Легенда за навигација низ виртуелната тура:

кликнете и влечете во саканата насока

насока на движење

можност за зголемување, се појавува на средината на сликата

зголемување на прегледот, повлечете нагоре

намалување на прегледот, повлечете надолу