Телефонска анкета

Телефонска анкета за работата на Собранието на Република Македонија

 

 • Институт за демократија
  јануари 2013 година
  документ
 • Институт за демократија
  јануари 2012 година
  документ
 • Институт за демократија
  ноември 2010 година
  документ
 • Институт за демократија
  јануари 2010 година
  документ
 • Институт за демократија
  јули 2009 година
  документ
 • Институт за демократија
  декември 2008 година
  документ