Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË DIMENSIONIN PARLAMENTAR TË INICIATIVËS SË EVROPËS QENDRORE

Delegacioni i dimensionit Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore përbëhet nga kryesuesi dhe dy anëtarët .

Kryesuesi i delegacionit: ANA ANDOVA

                      Anëtarët:  SASHO DOHÇEV
                                        ZAMIR DIKA

Iniciativa e Evropës Qendrore është organizatë rajonale në të cilën bëjnë pjesë 17 vende anëtare: Anglia, Austria, Belo Rusia, Bosnja e Hercegovina, Bullgaria, Kroaci, Republika e Çekisë, Hungaria, Italia, Maqedonia, Moldavia, Polonia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia , Ukraina, Serbia dhe Mali I Zi. Iniciativa është themeluar më vitin 1989 me emrin Kadrogonales, nga ana e katër shteteve: Italia, Hungaria, Austria, dhe RSF E Jugosllavisë.

Në vitin 1990 iniciativës iu bashkëngjit edhe Sllovakia, gjithçka u bë Pentagon.

Polonia pason në vitin 1991 dhe grupi u rrit në Heksagonale, kurse në vitin 1992 anëtare u bë Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia dhe Sllovenia pastaj iniciativa e ndërroi emrin në iniciativë të Evropës Qendrore.

Republika e Maqedonisë është anëtare e IQE nga viti 1993. Iniciativa e Evropës qendrore u orientua kah: Përforcimi i bashkëpunimit ndërmjet shteteve anëtare, shpejtimi i procesit të integrimit evropian nëpërmjet përkrahjes së anëtarëve të zhvilluara dhe atyre që u është e nevojshme zhvillimi i shpejtë ekonomik, përforcimi në ekonomi, social, në aspektet tjera juridike të proceseve të tranzicionit dhe të ngjashme.

Dimensionet parlamentare të IEQ e përbëjnë Kuvendin Parlamentar, Komitetin Parlamentar dhe at hoc Komitetet e Kuvendit Parlamentar. Dy anëtare të Parlamentit nga çdo vend anëtar marrin pjesë në punën e Komitetit Parlamentar, që mbahet në pranverë, kurse në Kuvendin Parlamentar, që mbahet në fillim të vjeshtës, marrin pjesë delegacione të përbëra nga tre deri më shtatë anëtare. Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është i përbërë nga tre anëtarë.

 
a

Na ndiqni në: