E premte, 17 maj 2019 

DANIMARKA I VLERËSON PËRPJEKJET, PROGRESIN DHE REFORMAT E SHTETIT PËR NË BE DHE NATO 

Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës do të realizojë takim me delegacionin nga Parlamenti i Danimarkës, të udhëhequr nga Sekretari ndërkombëtar Kenet Finsen. 

më shumë...

 

 

 

E premte, 17 maj 2019 

PASURI E SHOQËRISË ËSHTË DIVERSITETI 

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot u shënua 17 maj – Dita ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë, në organizimin e Grupit parlamentar ndërpartiak për të drejtat e personave të LGBT-së .

më shumë...

 

E premte, 17 maj 2019 

MBLEDHJA E TRIDHJETENËNTË E KOMISIONIT PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e sotme të 39-të, si trup punues amë, shqyrtoi:

•Raportin vjetor për punën e Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor për vitin 2018;

•Raportin vjetor për punën e Agjencisë së postave për vitin 2018.

më shumë...

 

E enjte, 23 maj 2019

DEPUTETJA LILJANA ZATUROSKA NË PROJEKTIN E BE-SË PËR MBËSHTETJEN E MEDIEVE NË SARAJEVË

Kryetarja e Komisionit për Transport, Lidhje dhe Ekologji, Liljana Zaturoska, më 28 maj 2019, në Sarajevë, do të marrë pjesë në Projektin Rajonal të financuar nga BE-ja për mbështetjen e medieve për shërbimet publike në Ballkanin Perëndimor.

Njoftohet që mbledhja do të fokusohet në çështjen e financimit të medieve nga shërbimet publike. Mbledhja është vazhdim i aktivitetit që filloi me serinë e pesë tryezave të rrumbullakëta nacionale, të organizuara në Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë dhe Tiranë.

më shumë...

 

E enjte, 23 maj 2019

PJESËMARRJA E DEPUTETIT KITEV NË KOMITETIN E PËRHERSHËM NË PARIS

Shefi i Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të Këshillit të Evropës, z. Betian Kitev, do të marrë pjesë në mbledhjen e Komitetit të Përhershëm më 24 maj 2019 në Paris. Në maj, sipas parimit të rotacionit, fillon kryesimi francez me Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës që do të zgjasë deri në nëntor 2019.

më shumë...

 

E mërkurë, 15 maj 2019

NDARJA E ÇMIMIT GRUPIT PARLAMENTAR NDËRPARTIAK PËR TË DREJTAT E PERSONAVE TË LGBTI-SË

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, më 17 maj 2019, në Sallën „Boris Trajkovski“ prej orës 11:00 deri në orën 13:00, Grupit Parlamentar Ndërpartiak për të Drejtat e Personave të LGBTI-së, do t’i ndahet çmimi për mbështetës të vitit.

më shumë...

 

E premte, 29 mars 2019

GRUBI – DUCINAS:  MERITOJMË DATË NË QERSHOR 

Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Artan Grubi, u takua me Kostas Duzinas, profesor i drejtësisë dhe filozofisë dhe drejtor i Institutit Birkbek për humanizëm të Universitetit të Londrës.

më shumë...

 

E martë, 15 janar 2019 

TAKIMI I DEPUTETIT RUBIN ZEMON ME AMBASADORIN EGJIPTIAN 

Deputeti Rubin Zemon u takua me ambasadorin fuqiplotë të Egjiptit, SH.T. Moajad Fat'hallah El Dalie. Në takimin u bisedua për mundësitë për zhvillimin dhe thellimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndërmjet të dyja vendeve, veçanërisht ndërmjet parlamenteve të të dyja shteteve. 

më shumë...

 

E martë, 13 nëntor 2018

TAKIMI I KOORDINATORIT TOMISLLAV TUNTEV ME AMBASADORIN E REPUBLIKËS SË FRANCËS, SH.T. KRISTIJAN TIMONIE 

Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së dhe Koalicionit, Tomisllav Tuntev sot në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë realizoi takim me SH.T. ambasadorin e Misionit të OSBE-së në Republikën e Maqedonisë, SH.T.  Kristijan Timonie. 

më shumë...

 

E mërkurë, 14 nëntor 2018 

ÇMIMI "LUKS" PËR FILMIN "GRUAJA NË LUFTË" 

Drama-komedi "Gruaja në luftë "(Woman at War) e Benedikt Erlingsonit është fituese e çmimit "LUKS" për vitin 2018 në Parlamentin Evropian. 

më shumë...

 

E premte, 26 tetor 2018 

"SAHAROV" PËR REGJISORIN UKRAINAS TË FILMIT OLEG SENCOV 

Oleg Sencov, regjisor ukrainas i filmit, është fitues i çmimit "Saharov" në Parlamentin evropian për lirinë e mendimit. 

më shumë...

 

E enjte, 27 shtator 2018

FILLIMI I SKRINING PROCESIT PËR NEGOCIATAT NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BE 

Delegacioni i Republikës së Maqedonisë, i përbërë prej 43 përfaqësuesve të ministrive dhe institucioneve, sot në Bruksel e fillon skrining-procesin si përgatitje për fillimin e negociatave për anëtarësim të plotfuqishëm të vendit tonë në BE. 

më shumë...