Lëvizja BESA

 

 

 

 

 

 

TEUTA BILALI  

 

Anëtare e partisë BESA. E lindur më 25.5.1980 në Tetove. Shqiptare. 

 

E-posta:t.bilali@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

FADIL ZENDELI 

 

Anëtar i partisë BESA. I lindur më 10.6.1967 në Gostivar. Shqiptar. Doktor. 

 

E-posta:F.Zendeli@sobranie.mk

Click