Lidhja e Romëve 

 

 

 

 

 

 

Amdi Bajram 

Anëtar i Lidhjes së Romëve të Maqedonisë. I lindur më 30.8.1956 në Shkup. Rom. 

 

E-posta:a.bajram@sobranie.mk

Click