Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

E hënë, 22 prill 2019

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në trajnimin për " Masat për promovimin e Kodit etik dhe ngritjen e vetëdijes për përmbajtjen e tij", të organizuar nga Komisioni për Çështjet e Rregullores Mandatit dhe Imunitetit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në veprimin tonë, kuptuar në kuptimin më të gjerë të fjalës, vetëm etika respektivisht moraliteti e bëjnë jetën tonë të bukur dhe dinjitoze. Sipas meje, ky mendim i Albert Ajnshtajnit duhet gjithmonë të jetë pikënisja e çdo individi. Por, në zhvillimin e deritanishëm  civilizues, kjo nuk është kështu. Prandaj, kemi norma dhe vlera morale dhe etike të cilat janë shndërruar në ligj, në kodekse dhe akte tjera me të cilat rregullohet funksionimi dhe sjellja e çdo individi në sferën publike por edhe në atë private, a gjithashtu rregullohet edhe funksionimi i shtetit, respektivisht institucioneve.

më shumë...

E hënë, 8 prill 2019, Vjenë, Austri  

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Konferencën e Kryetarëve të Parlamenteve të Bashkimit Evropian në temën "Bashkimi Evropian dhe fqinjët e saj"

Tema për të cilën debatojmë sot, dhe kjo është Bashkimi Evropian dhe fqinjët e saj, për ne, shtetet kandidate për anëtarësim të plotfuqishëm është me rëndësi të veçantë, për shkak se me këtë edhe njëherë konfirmohet politika e derës së hapur për shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kjo është edhe më me rëndësi pasi ky vit është vit zgjedhor për Parlamentin Evropian i cili është thelbi i jetës demokratike, jo vetëm në Bashkimin Evropian por edhe në gjithë kontinentin.

më shumë...

E dielë, 7 prill 2019, Doha, Katar

Fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut në Asamblenë e 140. të Unionit Interparlamentar në temën „Parlamentet si platforma për rritjen e edukimit për paqe, siguri dhe sundim të të drejtës"

Arsimi në historinë njerëzore është një nga vlerat më të vjetra të civilizimit. Shumë gjatë, arsimi ka qenë privilegj vetëm për një shtresë të ngushtë të njerëzve, a në të njëjtën kohë edhe vegël e shkëlqyer për sundimin mbi masat e gjera, të paarsimuara, respektivisht njerëzit analfabetë, pa dallim nëse bëhet fjalë për shoqëritë skllavopronare, feudale apo tip tjetër i rregullimit shoqëror.

më shumë...

E martë, 26 mars 2019

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Konferencën e organizuar nga MOST në temën "Transparenca e Kuvendit si parakusht për inkuadrimin e qytetarëve Praktika të mira të organizatave civile nga Britania e Madhe"

Më lejoni që në fillim  ta përshëndes këtë eveniment dhe të gjithë të pranishmit këtu dhe të shpreh kënaqësinë time që marr pjesë në këtë konferencë  të dedikuar për transparencën e Kuvendit, si parakusht për inkuadrimin e qytetarëve. Një nga prioritetet e mia që nga fjalimi im i parë si Kryetar i Kuvendit ishte dhe akoma qëndroj në qëndrimin e njëjtë, është përforcimi i transparencës së Kuvendit, kuptuar në kuptimin më të gjerë të fjalës. 

më shumë...

E martë, 19 mars 2019

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Budvë, në Konferencën e kryetarëve të Parlamenteve të shteteve anëtare të NAJ

Qysh në fillim, dëshiroj ta shpreh kënaqësinë time për pjesëmarrjen në Konferncën e gjashtëmbëdhjetë (XVI) të Nismës Adriatike-Joniane në të cilën Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e plotfuqishme prej në maj të vitit 2018, edhe pse bashkëpunimi ynë daton prej shumë më herët. T'ju rikujtoj se kur u formua Nisma Adriatike0-Joniane në vitin 2000 si propozim i Italisë, një nga qëllimet ishte përmirësimi i zhvillimit dhe bashkëpunimi ndërmjet vendeve në rajon, përforcimi i sigurisë në vendet e rajonit dhe tu jepet nxitje në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Prej atëherë e deri tani, situatat në rajon kanë ndryshuar shumë edhe atë në kahun pozitiv dhe në të gjitha fushat.

më shumë...

E enjte, 14 mars 2019

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi para deputetëve në Sejmin e Lituanisë     

Sot, Sejmi i Lituanisë, me vendim unanim, me 92 vota për e ratifikoi Protokollin për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO. Kryetari Xhaferi i cili është në Vilnus me ftesë të Kryetarit të Sejmit, z. Pranckietis, u drejtua me fjalët në vijim: 

më shumë...

E mërkurë, 13 mars 2019

Fjalimi përshëndetës i Kryetarit Xhaferi në Senatin e Rumanisë

Sot, në Senatin e Rumanisë u mor vendim unanim me 95 vota për në favor të ratifikimit të Protokollit për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO.

më shumë...

E enjte, 21 shkurt 2019

Fjalimi i Kryetarit Xhaferi në Tryezën e rrumbullakët “Përforcimi i vlerësimit dhe monitorimi i kapaciteteve – Prezantimi i veglës së monitorimit 

Më vjen mirë që pas nënshkrimit të Memorandumit për bashkëpunim me Qendrën për Studime Evropiane të Sigurisë të Holandës, që në fakt paraqet vazhdimësi të bashkëpunimit të Kuvendit me Qendrën për Studime Evropiane të Sigurisë nga Holanda, u mbajtën një sërë punëtorish në të cilat ishin përfshirë përfaqësues të administratës së Kuvendit dhe deputetë, me një qëllim të përcaktuar paraprakisht, dhe ky është zhvillimi i parlamentarizmit te ne nëpërmjet përforcimit të funksionit ligjvënës dhe mbikëqyrës të Kuvendit. 

më shumë...

Четврток, 21 февруари 2019 година 

Обраќање на претседателот Џафери на Тркалезната маса: Зајакнување на проценката и мониторингот на капацитетите – Претставување на мониторинг алатката

Мило ми е што по потпишувањето на Меморандумот за соработка со Центарот за европски безбедносни студии, што во суштина претставува континуитет на соработката на Собранието со Центарот за европски безбедносни студии на Холандија, се одржаа серија работилници во кои беа опфатени претставници на собраниската администрација и пратеници, со една однапред утврдена цел, а тоа е развој на парламентаризмот кај нас, преку јакнењето на законодавната и надзорната функција на Собранието.

më shumë...

E mërkurë, 20 shkurt 2019

Xhaferi-Karajançeva: Ratifikimi i Protokollit është akt i rëndësishëm për qytetarët e të dyja shteteve

Sot, Kuvendi i Republikës së Bullgarisë, unanimisht me 139 vota për, e ratifikoi Protokollin e Aleancës Veriatlantike për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pas ratifikimit, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, dhe kolegia e tij, Cveta Karajançeva, mbajtën konferencë për shtyp në të cilën e shprehën kënaqësinë nga akti solemn i ratifikimit, që është me rëndësi për qytetarët e të dyja shteteve.

më shumë...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 12
  •