Hysni Ismaili


Anëtar i Alternativës. Ka lindur më 23.6.1963 në Tetovë. Shqiptar. Magjistër, doktor, specialist, Universiteti në Tetovë. 


Aktivitetet në Kuvend:

  • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit Dhe Imunitetit Anëtar i komisionit
  • KOMISIONI PËR SHËNDETËSI Zëvendës Anëtar
  • KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE Zëvendës Anëtar
  • KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE Zëvendës Anëtar
  • KOMISIONI PËR KULTURË Zëvendës Anëtar
  • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Asamblenë Parlamentare të Procesit për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP PBEJ) Anëtar


E-posta: H.Ismaili@sobranie.mk

Click