Активности

Вторник, 13 февруари 2018 година

Пратениците Костадинов и Исмаили на работилница во Виена

Пратениците Костадин Костадинов и Реџаиљ Исмаили, од 13 до 15 февруари 2018 година, во Виена, учествуваат на работилница организирана од Светската трговска организација (СТО) на тема Регионална трговска политика за претставници на параламентите на земјите од Централна и Источна Европа, Централна Азија и Кавказ.

Работилницата има за цел да им помогне на пратениците да учествуваат и да влијаат на клучни области за дискусија за трговски прашања, особено во однос на развивање на стратегии за решавање на регионалните и локалните проблеми.