Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Сектор - Кабинет на претседателот на Собранието на Република Македонија


Сања Угриновска-Спасеновска - Раководител на Сектор - Кабинет на претседателот на Собранието 
s.ugrinovska@sobranie.mk
кат I, соба бр. 104
телефон: 3 11 22 55 локал 268


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО

Светлана Наумовска - Соработник за тековни активности
кат I, канцеларија бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149

Емануела Сарафилоска - Соработник за тековни активности
e.sarafiloska@sobranie.mk
кат I, соба бр. 102
телефон: 3 11 32 68
                 3 11 22 55 локал 353 

Горана Поп Георгиева - Помлад соработник за тековни активности


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕДНИЦИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Иван Цветановски - Соработник за поддршка на активностите на претседателот на Собранието
кат I, соба бр. 110
телефон: 3 11 22 55 локал 108

Нада Кочовска- Помлад соработник за соработка со другите државни органи
кат I, соба бр. 110
телефон: 3 11 22 55 локал 108 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

Елена Доцевска-Божиновска - Раководител на Одделение за стручно-аналитички работи
e.docevska@sobranie.mk
кат I, соба бр. 102
телефон: 3 11 32 68
                 3 11 22 55 локал 353

Вјолца Бајрами - Помлад соработник за меѓуетнички односи
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149