Парламентарен институт

Април 2017 година

ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА НА ДОКУМЕНТИ ОД ЗАКОНОДАВНАТА АРХИВА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија, започна со создавање на единствена електронска база на документи и податоци од работата на законодавниот дом.

Целта е да се обезбеди лесно достапен и електронски пребарлив систем на документите од законодавната архива, односно ќе се овозможи на секој корисник на системот, за кратко време и по различни критериуми да дојде до конкретниот документ, и истиот да може да го гледа во изворна форма.

повеќе...

Април 2017 година

ОТВОРЕН ДЕН ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секој последен петок во месецот Собранието на Република Македонија организира Отворен ден за посета на граѓаните.

Поради зголемен интерес, во првиот квартал од годинава, се одржаа четири Отворени денови за организирана посета во Собранието, каде присуствуваа 1293 посетители.

повеќе...

Февруари и март 2017

ЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАРИ НА ТЕМА ДЕМОКРАТИЈАТА И СОБРАНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНО И ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во текот на февруари и март во Едукативниот центар на Парламентарниот институт, се одржаа два еднодневни едукативни семинари со работен наслов "Демократијата и Собранието" наменети за ученици од основни и од средни училишта на Република Македонија.

повеќе...

23-24 март 2017

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ПАРЛАМЕНТОТ НА ВЕНЕЦУЕЛА ВО СТУДИСКА ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ 

Во периодот од 23-24 март во просториите на Едукативниот центар на Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија во посета беше делегација од Националниот Парламент на Венецуела составена од тројца пратеници и претставници од истражувачките сектори. 

повеќе...

20 март 2017 год 

ОБУКА ЗА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА “УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ”

Во насока на развивање на Стратегија за управување со ризиците од Планот за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола на Собранието на Република Македонија, ќе се организираат серија работилници наменети за раководните лица на Службата на Собранието.

повеќе...

Февруари 2017 година 

РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА “СТАНДАРДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ И КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ” 

Во февруари 2017 година во Струга се одржа дводневна работилница на тема "Стандарди за управување со човечки ресурси, транспарентност на парламентите и календар на активности", наменета за вработените од Службата на Собранието. Работилницата се спроведе во организација на Парламентарниот институт, а во улога на презентери/обучувачи беа претставници од Агенцијата за администрација, МИОА и Парламентарниот институт.

повеќе...

16 февруари 2017 година 

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ПОМЕЃУ НАДВОРЕШНИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТИПЕНДИСТИТЕ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БУНДЕСТАГОТ НА ГЕРМАНИЈА

Во соработка на Парламентарниот институт на Собранието, Здружението за парламентарна соработка ИПС-Македонија и Германската амбасада во Република Македонија, на 16 февруари 2017 година во Едукативниот центар на Парламентарниот инаститут, се одржа работилница на тема: „Размена на искуства меѓу ИПС стипендистите од Македонија во Германскиот Бундестаг и надворешните соработници (асистентите) на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија“.

повеќе...

20 јануари 2017 година

ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО

Во функција на зајакнување на административните капацитети на вработените од Службата на Собранието на Република Македонија, во текот на 2016 година, Парламентарниот институт во соработка со училиште за странски јазици, организира и спроведе курсеви за изучување на јазици (германски, албански и француски јазик). 

повеќе...

Декември 2016 година

ОБУКА НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА ТЕМА УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ

Во организација на Канцеларијата на Националниот демократски институт, Скопје, во декември беше одржана тридневна работилница на тема Финансиско управување во просториите на Парламентарниот институт. Ана Ковачикова од службата на Националниот совет на Словачката Република пренесе искуства во однос на финансиското планирање, предлагање и преговарање на буџетот на словачкиот Национален совет, а беа разменети и искуства за подготвка на економски и буџетски анализи.

повеќе...

Ноември 2016 година

ПРОФЕСИОНАЛНО И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ ПРЕКУ РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА

Во функција на зајакнување на административните капацитети и меѓународната соработка, во ноември 2016 година вработени од Секторот за едукација и комуникација, истражувачка библиотека и законодавна архива при Парламентарниот институт реализира студиска посета во Федералното Собрание на Швајцарската конфедерација.

повеќе...