Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Независни пратеници

1991-1994

 


ЕФТИМ МАНЕВ

 

 

 

 

 

 

Роден во с. Сулдурци, Радовиш. Македонец. Завршил Правен факултет во Скопје. Општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство - Радовиш. Живее во Радовиш. 

 


Петров Тодор

 

 

 

 

 

 

Роден е 1960 година во Гевгелија. Македонец. Завршил Економски факултет во Скопје. Директор на Универзалната занаетчиска задруга „Мало стопанство“ - Гевгелија. Живее во Гевгелија.

 


Трпеноски Димитар

 

 

 

 

 

 

Роден е 1934 година во с.Вевчани, Струга. Македонец. Завршил Медицински факултет и постдипломски студии по хирургија. Работи како хирург супспецијалист во Медицинскиот центар - Струга. Живее во Струга.