Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

2008 - 2011

 


 

ГОРАН МИСОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на НСДП. Роден на 15 април 1965 година во Скопје. Македонец. Економист.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член 

 


 

СОЊА МИРАКОВСКА

 

 

 


 

Член на НСДП.Родена на 12.09.1963 година во Берово.Македонка.Дипломиран правник. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 

   

   

 ТИТО ПЕТКОВСКИ

     

 

Претседател на НСДП. Роден 1945 година во с. Псача - Крива Паланка, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет со правосуден испит. Работел во Општинскиот суд во Крива Паланка, како правник во Републичкиот завод за урбанизам, во Извршниот совет на Собранието на Град Скопје, бил на функција во Градскиот комитет на СКМ - Скопје. Бил потпретседател на Собранието на РМ во првиот парламентарен состав, пратеник во трите претходни парламентарни состави, а од 1996 година до третите парламентарни избори и претседател на Собранието на РМ. Добро го знае францускиот, а се служи и со англискиот јазик. Живее во Скопје. 
     
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член