Udhëheqja parlamentare

E mërkurë, 29 janar 2020

Nënshkrimi i Deklaratës së përbashkët në Samitin e kryetarëve të parlamenteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi në Bruksel merr pjesë në Samitin e kryetarëve të parlamenteve nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të Parlamentit Evropian, që organizohet nën patronazhin e Kryetarit të Parlamentit Evropian David Sasoli.

Samiti, i ndarë në tre pjesë, në pjesën e parë përfshiu diskutim për përforcimin e bashkëpunimit ndërparlamentar dhe ardhmërinë e Evropës, në pjesën e dytë këmbim të opinioneve me koordinatorët e partive politike të përfaqësuara në Parlamentin Evropian dhe në fund, këmbim të opinioneve me kryetarët e parlamenteve të gjashtë shteteve nga Ballkani Perëndimor me anëtarët e Grupit të punës për Ballkanin Perëndimor të Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian.

Së bashku u vlerësua se organizimi i Samitit sugjeron se Parlamenti Evropian i sheh vendet e Ballkanit Perëndimor si partnerë dhe dëshiron ta dëgjojë zërin e tyre, se politika e zgjerimit është një nga politikat më të fuqishme dhe më të suksesshme të Bashkimit Evropian dhe se procesi është dykahësh ndërsa përfitimi për të dyja palët. Pjesëmarrësit u pajtuan se bashkëpunimi duhet të intensifikohet ndërsa marrëdhëniet të mbesin të afërme pasi qëllimi është i përbashkët dhe ai është, të tejkalohen skepticizmi dhe disa qëndrime këmbëngulëse, a parlamentet të kenë rol të përforcuar në procesin e eurointegrimit.   

Kryetarët e parlamenteve të Republikës së Shqipërisë, të Bosnjës dhe Hercegovinës, të Republikës së Kosovës, të Malit të Zi, të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë, bashkë me Kryetarin e Parlamentit Evropian dhe Kryetarin e Parlamentit të Republikës së Kroacisë, si përfaqësues i kryesimit kroat me Këshillin e Bashkimin Evropian, miratuan dhe nënshkruan Deklaratë të përbashkët, si reflektim të përpjekjeve të përbashkëta dhe përkushtimit për përforcimin e dimensionit parlamentar të procesit të zgjerimit. 

 

 Deklarata   Joint Declaration

 Video

Click