Antonijo Milloshoski

 

Anëtar i VMRO-DPMNE-së. I lindur më 29.1.1976 në Tetovë. Maqedonas. Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik, Shkup; magjistër për integrime evropiane, Universiteti “Fridrih Vilhelm”, Bon. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
 • Komisioni për Politike të Jashtme, kryetar
 • Komisioni Anketues për Skandalin me Përgjimet, anëtar
 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim, anëtar 
 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar 
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtar 
 • Delegacioni në Asamblenë Parlamentare të Procesit për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (AP PBEJL), anëtar 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asocim, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, kryetar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar
Click