Lençe Nikollovska

 

 

 


Deputetе е pavarur. E lindur më 12.12.1967 në Veles.  Maqedonase. Inxhiniere e diplomuar e Bujqësisë, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi" - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, kryetare
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, anëtare

Anëtare e Kryesisë së Klubit të Deputeteve.

E-posta: l.nikolovska@sobranie.mk 

 

SAFET BISHEVAC

 

 

 

 

Deputet i pavarur. I lindur më 4.1.1964 në Ribariq, Serbi. Boshnjak. Gazetar i diplomuar, Universiteti “Shën Cirili dhe Metodi", Shkup.

Aktivitete në Kuvend: 

 • Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
 • Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtar  
 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE), zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar


E-posta: s.bisevac@sobranie.mk

 

Click