Deputetë të pavarur 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETA KANÇESKA-MILEVSKA 

 

E lindur më 30.6.1970 në Veles. Maqedonas. Doktor, Fakulteti Filozofik. 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtare 
 • Komisioni për Kulturë, anëtare
 • Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Arsim, Shkence dhe Sport, anëtare 
 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore (DP IEQ), anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Italisë, anëtare 


E-posta: e.kanceska-milevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

EMILIA ALEKSANDROVA

 

E lindur më 29.6.1975 në Berovë. Maqedonase. Ka kryer Fakultetin e sigurisë, Universiteti "Shën Kliment dhe Naum i Ohrit. 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtare 
 • Komisioni për Politike te Jashtme, anëtare
 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtare 
 • Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Mbikëqyrje të Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës se Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, anëtar 
 • Klubi i deputeteve, anëtar i kryesisë


E-posta:e.aleksandrova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Zeqir Ramçilloviq 

 

I lindur më 16.3.1975 në Konjare të poshtme. Boshnjak. Doktor Docent, Instituti i historisë nacionale. 

 

E-posta:z.ramcilovik@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Ivana Tufegxhiq

 

E lindur më 11.2.1993 në Shkup. Maqedonase. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë", Shkup. 

 

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, zëvendësanëtarе 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtare

 

E-posta: i.tufegdzik@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

Irena Stefoska 

 

E lindur më 16.9.1967 në Shkup. Maqedonase. Doktor i shkencave të historisë, Instituti i Historisë Kombëtare. 

 

E-posta:i.stefoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

KRSTO MUKOSKI

 

I lindur më 24.9.1974 në Beograd, Republika e Serbisë. Maqedonas. Arsim i lartë "Shën Kliment i Ohrit".  

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar 
 • Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar 
 • Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtar 
 • Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtar

E-posta:k.mukoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

LUBEN ARNAUDOV

 

I lindur më 17.11.1957 në Shkup. Doktor specialist-gjinekolog obstetër, Fakulteti i mjekësisë në Shkup.

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Kulturë, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, zëvendësanëtar
 • Komisioni për Vetëqeverisje Lokale, zëvendësanëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Bosnjë e Hercegovinës, anëtar 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, anëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi, anëtar 


E-posta:l.arnaudov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

Nikica Korubin 
I lindur më 22.5.1976 në Shkup. Maqedonas. Magjistër i arkeologjisë dhe historisë së artit, Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi".  

 

 

 

 

 

 

 

NOLLA ISMAJLLOSKA-STAROVA 

 

Aktivitetet në Kuvend

 • Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtare
 • Komisioni për Kulturë, anëtare
 • Komisioni për Mundësi të Barabartë të Femrave dhe Meshkujve, anëtare
 • Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
 • Komisioni për Shëndetësi, zëvendësanëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtare 
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike Republika e Estonisë, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtare
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosoves, anëtar 


E-posta: n.ismajloska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

SASHO VASILEVSKI

 

I lindur më 16.6.1966 në Ohër. Maqedonas. Doktor internist.  

Aktivitetet në Kuvend: 

 • Komisioni për Çështje Evropiane, anëtar
 • Komisioni për Shëndetësi, anëtar
 • Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtare
 • Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, kryetar
 • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar


E-posta:s.vasilevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

Ferid Muhiq 

 

I lindur më 8.6.1943 në Zavidoviq, Bosnjë e Hercegovinë. Boshnjak. Doktor. 

 

E-posta:f.muhik@sobranie.mk 

Click